เรียนรู้ด้านการถ่ายภาพ และการถ่าย Live รวมถึงการถ่ายวีดีโอ และการจัดแสง

และยังมีการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่สอนเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง